A Rectificadora Lleidatana S.L. els oferim una amplia varietat de serveis, amb total garantia de qualitat i acabat,  i venda de tot tipus de recanvis del motor.